Otázky penzijní reformy

Již snad dvacet let se zde, v této, Bohem zapomenuté (ale církevním klérem velice dobře vzpomínané) zemi razí ideologie demograficky nepříznivého vývoje a nedostatku peněžních prostředků pro budoucí vyplácení penzí. K tomu přibývají neustálé šachy s věkem odchodu do důchodu a s výší a valorizací, či naopak snižováním penzí, podle toho, která vláda je zrovna i koryta a podle toho, kolik potřebují jednotliví ministři peněz pro státní zakázky do firem svých vlastních, nebo firem svých známých. Málokdo vzpomene dob, kdy vláda vytvářela v důchodovém systému plánovitě rezervu právě pro budoucí možný nepříznivý demografický vývoj. Tento účet státní kasy byl striktně oddělen od státního rozpočtu. Dalo by se říct, že tehdy vláda selským rozumem a s péčí řádného hospodáře vytvářela rezervu na horší doby.

Kde dnes jsou

Tyto rezervy, vytvářené zhruba čtyřicet let totalitními vládami pod diktaturou jedné strany, dokázaly svobodné a demokratické vlády (tedy zejména ta jedna pod vedením Děda Vševěda) rozfofrovat a utratit za několik málo roků.